Brede School

Brede School   'Michiel'

 

De Michiel de Ruyterschool werkt niet als basisschool alleen aan de ontwikkelingskansen en talentontwikkeling van alle leerlingen. We zoeken hierin de samenwerking met onder meer kinderopvangorganisatie KION en welzijnsorganisatie Tandem. De buitenschoolse opvang maakt eveneens onderdeel uit van onze Brede School. Gedurende het jaar bieden we samen een gevarieerd programma aan activiteiten voor peuters, kleuters en de kinderen van groep 3 t/m 8. De ondersteunende rol van de ouders is daarbij vanzelfsprekend cruciaal.

Het activiteitenprogramma van de Brede School wordt jaarlijks vastgelegd in een werkplan.

 IMG_0222(Small)_1348228370.jpg  

Activiteiten

In onze Brede School   hebben de kinderen de mogelijkheid om na school aan activiteiten deel te nemen. Deze activiteiten vinden plaats in alle voorzieningen waar de Brede School   over beschikt: het computerlokaal De Snuffelmuis in de kleutergang,   het technieklokaal in de barak,   de wijktuin, de gymzaal, de peuterspeelzaal/bso Michiel, de handvaardigheidsruimte en de Huiskamer.

 

 

 

Activiteitenplein Michiel

 

Het activiteitenplein bevindt zich in onze school.  Het activiteitenplein wordt ook gebruikt voor speciale activiteiten tijdens de lessen. Na schooltijd kunnen alle kinderen die dat leuk vinden terecht op het inloopuur van het activiteitenplein om een spelletje te doen of te knutselen. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het brengen en halen van hun kinderen.

Behalve de vrije inloopuren worden er op gezette tijden cursussen aangeboden, bijvoorbeeld dans en muziek. Kinderen die hieraan mee willen doen, moeten zich hiervoor inschrijven. Informatie hierover ontvangt u via de nieuwsbrief. 

 

 

 

Voor- en naschoolse opvang/BSO Michiel

Ouders kunnen bij KION een contract afsluiten voor opvang voor en na schooltijd.


De voorschoolse opvang vindt plaats tussen 7.30u en 8.30u. Kinderen kunnen tegen   betaling op onze school worden opgevangen, wanneer KION het aantal aangemelde kinderen daarvoor voldoende vindt. De opvang vindt plaats in Huiskamer Michiel.

De naschoolse opvang vindt op maandag, dinsdag en donderdag plaats in het Wijkcentrum Titus Brandsma, bij BSO Michiel. Kinderen die op deze dagen naar de BSO gaan, worden door hun leerkracht naar het lokaal van BSO   Michiel gebracht. 
Kinderen die op woensdagmiddag en vrijdagmiddag gebruikmaken van de BSO gaan hiervoor naar BSO Pico, locatie Florence Nightingalestraat (naast basisschool De Lanteerne). Zij worden dan met speciaal busvervoer opgehaald en begeleid door een medewerker van de BSO.
De samenwerking tussen de BSO en Huiskamer Michiel is heel hecht. Daardoor kunnen kinderen die naar de BSO gaan ook gebruikmaken van het naschoolse activiteitenaanbod van de   Brede School.
Voor aanmelden of meer informatie kunt u contact opnemen met KION, afdeling klantrelaties (zie hoofdstuk Adressen). Of ga naar www.kion.nl.