Informatie

Openbare Basisschool "Michiel de Ruyter" 

Bezoekadres: 
Tweede Oude Heselaan 384
6542 VJ Nijmegen
telefoon: (024) 377 01 55  e-mail: 
info@mderuyter.nl

Postadres:
Postbus 367
6500AJ Nijmegen

Schoolleider:  mw. Mascha Bies: directie@mderuyter.nl

Intake voor nieuwe leerlingen:   mw. Mascha Bies 

 

Schooltijden

Maandag t/m donderdag
groep 1 t/ 8  8.30 tot 14.00 uur

Vrijdag
groep 1 t/m 4 8.30 - 12.00 uur
groep 5 t/m 8 8.30 - 14.00 uur

Om 8.25 uur gaan de deuren open.

Wij hebben een continurooster. Alle kinderen eten tussen de middag onder leiding van hun leerkracht op school.

 

Het schoolbestuur

Michiel de Ruyter valt onder het bevoegd gezag van Conexus (www.conexus.nu).
adres:
         Panovenlaan 1
         6525DZ Nijmegen 
         telefoon:  (024) 373 39 60            

We zijn een Brede   School,  dat wil zeggen dat  we samen gaan voor een stimulerend opgroei -klimaat   voor alle kinderen uit onze schoolomgeving. Basisonderwijs , peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang werken nauw samen aan   een veilig en afgestemd pedagogisch klimaat.   En dat allemaal onder één dak:   dichtbij, kleinschalig en vol activiteit!    We laten het u graag allemaal zien! 

 

Meer informatie

- Via onze nieuwsbrief "Ruytertjes" houden wij de ouders op de hoogte.
- Verder is er een heleboel informatie terug te vinden in onze schoolgids.
- Maak een afspraak voor een informatief gesprek en een rondleiding.
   
info@mderuyter.nl