Schoolondersteuningsplan

 

Aanleiding

Op 1 augustus 2014 is de Wet op Passend Onderwijs in werking getreden. Hiermee hebben scholen zorgplicht gekregen.

De wet onderscheidt twee verplichte documenten voor passend onderwijs: het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband en het schoolondersteuningsprofiel van de school (SOP). Het ondersteuningsplan van Stromenland wordt op dit moment herschreven.

Doel

Het SOP beschrijft de ondersteuningsmogelijkheden, -grenzen en -ambities van de school. Met het SOP geef je weer hoe we als school invulling geeft aan Passend Onderwijs. Het zorgplan kan gezien worden als een aanvulling op het SOP: het zorgplan beschrijft hoe de ondersteuningsstructuur geregeld is binnen onze school. Door in het SOP de deskundigheid binnen en buiten de school en de fysieke omgeving te beschrijven ontstaat er een beeld van de ondersteuningsmogelijkheden van onze school.

Status

Het SOP is een wettelijk verplicht document vanuit de Wet op Passend Onderwijs. Minimaal één keer per vier jaar moet het SOP herzien worden. De MR heeft een adviesfunctie op de inhoud van het SOP. 

Functie

Het SOP kent verschillende functies. Het document geeft ouders inzicht in de mogelijkheden en grenzen van de school met betrekking tot de ondersteuning die de school kan bieden. Ouders met een kind met specifieke ondersteuningsbehoeften kunnen op basis van het profiel een inschatting maken of hun kind geplaatst kan worden op de school. Daarnaast krijgen het bestuur en het samenwerkingsverband een overzicht van de ondersteuningsmogelijkheden binnen de stichting en binnen het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband moet een dekkend aanbod kunnen bieden binnen de regio.

Zoals aangegeven bij de status moet het SOP minstens één keer per vier jaar geactualiseerd worden. Aangezien de ondersteuningsmogelijkheden afhankelijk zijn van de competenties van de teamleden, wordt het aangeraden om het SOP jaarlijks te actualiseren. Op deze manier kan het beste rekening gehouden worden met de actuele ondersteuningsmogelijkheden binnen de school en met de schoolontwikkeling. Daarnaast houdt het ons als school scherp en blijft het een levend document.

 

Klik hier voor het Schoolondersteuningprofiel