Michiel de Ruyter

Michiel de Ruyterschool is een openbare basisschool in het stadsdeel Nijmegen Oud-West. Ons hoofdgebouw heeft 8 lokalen en op eigen terrein staan tevens twee noodlokalen. Het motto van onze school is: "Niet apart maar samen."  Binnen onze school ontmoeten ouders, kinderen en leerkrachten met diverse levensovertuigingen en achtergronden elkaar. Een houding van resprect, verdraagzaamheid en eerbied voor het leven zijn onmiskenbaar voor een goed verloop van elke schooldag.

We zijn een Brede School, dat wil zeggen dat we samen gaan voor een stimulerende opgroei en een goed klimaat voor allee kinderen uit onze schoolomgeving. Basisonderwijs, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang werken nauw samen aan een veilig en afgestemd pedagogisch klimaat. En dat allemaal onder één dak: dichtbij, kleinschalig en vol activiteit! We laten het u graag allemaal zien!

Een gerichte aanpak voor ieder kind,  door een creatieve samenwerking tussen kinderen, ouders en team

 

 

Ik toon respect voor mezelf.

 

Ik toon respect voor alle andere kinderen en grote mensen om me heen.

Daarom noem ik je bij jouw naam

Daarom luister ik naar jou als je iets wilt vertellen

Daarom wil ik aardig zijn voor jou

Daarom doe ik graag iets voor jou

Daarom los ik een probleem op door te praten met jou

Daarom blijf ik van jouw spullen af

Daarom doe ik graag iets samen met jou

 

 

 

 

Elke dag.......

Elk kind een topper; elke dag

IMG_0107.JPG 

 

Elke dag:  straalt de leerkracht heel veel vertrouwen uit in de mogelijkheden van uw kind; uw kind wordt ondersteund als het nodig is en uitgedaagd als het daar behoefte aan heeft.

20180622_110504.jpg

Elke dag:  bieden we aan de kinderen een gevoel van rust en veiligheid, zodat ze optimaal kunnen werken binnen een stimulerende leeromgeving.

Steven Emir.jpg 

Elke dag:  vragen we uw kind te presteren bij de leervakken, bij de creatieve vakken, bij het omgaan met elkaar en natuurlijk ook bij sport en spel.

sport.jpg

Elke dag:  bouwen ouders en school vanuit een actieve samenwerking aan het leersucces van uw kind.

IMG-1503.JPG

IMG_5412.jpg