Werkwijze

Werkwijze

 

De werkwijze van de Michiel de Ruyterschool is op een samenhangende wijze

 

opgebouwd uit elementen van bestaande onderwijssystemen, waaronder ook Jenaplan,

 

Montessori en Dalton, die hun waarde in de praktijk hebben bewezen.

 

 

Sprekende voorbeelden daarvan zijn:

 

• instructie en verwerking op maat voor elk kind

 

• het bevorderen van de zelfstandigheid

 

• het dagelijks terugkerende werkuur in alle groepen

 

• een rijk aanbod binnen school en Brede School op het terrein van de leervakken

 

   techniek, kunstzinnige vorming, natuureducatie en informatie-technologie

 

• leren samenwerken en samen vieren