Participatie

Ouders op school
In onze visie is een goed contact tussen school en ouders cruciaal voor de kwaliteit van de school. Wij streven er dan ook naar ouders actief bij de school te betrekken. Door het jaar heen vragen wij u geregeld om mee te helpen bij speciale activiteiten. Natuurlijk kunt u met uw ideeën en opmerkingen ook altijd bij het team terecht.

 

Informatiemoment bij de start van het schooljaar
U kunt uitgebreider kennismaken met de leerkracht(en) van uw kind op dinsdag 13  september. U krijgt die avond een indruk van het aanbod en de werkwijze in de groep.    Daarnaast is er een gezamenlijke ontmoeting in de aula met alle ouders. Daar krijgt u algemene informatie over de werkwijze in de school rondom gezamenlijke thema's.

 

Kijkmomenten
In verschillende weken stellen we alle ouders in de gelegenheid lessen bij te wonen in de groep van uw kind. U wordt hiervan op de hoogte gebracht via het Ruytertje.

 

Gesprekken
In de week van 18 september '17, in de week van 5 februari '18 en in de week van 25 juni'18 kunt u komen voor een persoonlijk gesprek met de leerkracht. Hiervoor wordt u uitgenodigd. Heeft u tussendoor behoefte aan een gesprek over uw kind, dan kunt u hiervoor uiteraard altijd een afspraak maken met de leerkracht.

 Inloopavond

Op dinsdag 23 januari 2018 worden de ouders samen met hun kinderen 's avonds op school verwacht. Alle kinderen vertellen hun ouders dan over hun werk op school.

 

Vieringen

Een viering kan het begin van een activiteit betekenen of het einde van een projectweek. Kinderen presenteren aan elkaar en/of aan ouders hun dans, tekst, lied of werkstuk. We zorgen voor tijdige aankondiging in onze nieuwsbrief. 


Ouderbetrokkenheid
Kinderen leren makkelijker als ouders het programma van school ondersteunen. Bij de kleutergroepen proberen wij de ouderbetrokkenheid op belangrijke thema's te vergroten. Dit doen wij   o.a. in samenwerking met welzijnsorganisatie Tandem.
 De taalthema's waaraan we op school werken worden regelmatig aangevuld met een ouder-kind-programma.   Dit programma   kent de volgende onderdelen:                              

- Een informatief boekje met verschillende opdrachten, spelletjes en verhaaltjes om thuis samen met uw kind aan te werken. 

- peuters op bezoek bij groep 1                                                                             

 28 september/ 15 november /16 februari / 28 maart 

- Spelletjes-/knutselmomenten voor kinderen en ouders samen:

  • maandag 11 september   9.00-10.00 uur
  • dinsdag 30 januari          9.00-10.00 uur
  • dinsdag 15 mei               9.00 -10.00 uur
  • woensdag 20 juni            9.00-10.00 uur


-Thema-openingen voor kleuters en hun ouders (om 8.30u):

  • maandag 19 februari thema Dierentuin
  • maandag 11 juni thema Vervoer

-Voor de groepen 3 en 4 is er een terugkommoment: Leesfeest. Deze vindt plaats op vrijdagmiddag na schooltijd en is een extra gelegenheid voor kinderen en ouders om vooral samen extra te oefenen met lezen en spelling.

 

Meepraten, meedenken, meebeslissen
Als ouder kunt u op allerlei manieren meepraten, meedenken en meebeslissen over het reilen en zeilen op school. Zo kunt u meehelpen bij een aantal activiteiten in de kleutergroepen en assisteren bij sommige onderwijsactiviteiten in de hogere groepen. Ook voor begeleiding van de kinderen bij het schoolzwemmen, bij schoolreisjes, excursies en andere uitstapjes wordt uw hulp zeer gewaardeerd. Speciale festiviteiten, zoals de kerstviering, worden voorbereid in werkgroepen, die bestaan uit teamleden en ouders.

 

Oudervereniging
De oudervereniging levert een heel belangrijke bijdrage aan het totale schoolgebeuren. De vereniging behartigt de belangen van alle ouders. Ook hebben de leden regelmatig contact met alle groepen om te horen hoe het gaat en of er nog hulp nodig of gewenst is. De leden werken zo actief mee aan diverse activiteiten en ontwikkelingen op school.   Zij vragen ook andere ouders om dat te doen. Vele handen maken licht werk en bovendien is het erg gezellig!
 Wilt u lid worden van de oudervereniging of heeft u tips of vragen? Mail dan naar voorzitter Marleen den Westerlaak: ouderverenigingmdr@gmail.com 

De oudervereniging is als volgt samengesteld:
Marleen van den Westerlaak(voorzitter), John Kusters(penningmeester), Jolanda van den Braak (secretaris),Miranda Drent, Martine van Horen-Jozephs en Charita van Koolwijk. Marjolein van den Akker en Mascha Bies wonen altijd ook de vergaderingen bij.

 

Ouderbijdrage:
De oudervereniging wil samen met andere ouders en de leerkrachten leuke dingen blijven organiseren voor alle kinderen van de school. Die activiteiten kosten geld en kan de school niet allemaal uit de schoolinkomsten betalen. Wij vragen daarom jaarlijks een vrijwillige bijdrage van 17,50 euro per kind. 
Bij voorkeur overmeken naar de oudervereniging. Indien u liever contant btaald dan kan dat: houd hiervoor het Ruytertje in de gaten voor de datum.

Mocht u gebruik maken van Stichting Leergeld dan wordt de ouderbijdrage als ook de kosten voor het schoolkamp of schoolreisje via hen vergoed. meer informatie over stichting Leergeld kunt u vragen bij juf Mascha.


Medezeggenschapsraad
In de medezeggenschapsraad (MR) hebben gekozen vertegenwoordigers van ouders plus leden   van het team zitting. In de raad wordt over belangrijke schoolzaken gesproken, zoals het schoolbeleid op het terrein van veiligheid, gezondheid en onderwijs. 
 De ouders die op dit moment lid zijn van de MR zijn: Loes Wauters , Hiske Blom en Ineke van Winsen. Van het schoolteam zijn Astrid Jacobs, Sara van Maldegem en Femke Janssen lid van de MR. 

Nieuwsbrief
In het Ruytertje, dat ongeveer wekelijks verschijnt, leest u altijd het laatste schoolnieuws. U kunt deze nieuwsbrief ook nalezen op: www.mderuyter.nl.

 

Brede School Krant Het Snuffelmichieltje
De kinderen van onze school maken in samenwerking met het kinderpersbureau een krant. Het kinderpersbureau (KPB) wordt begeleid door een docent van de Lindenberg en een medewerker van de Huiskamer. Het Snuffelmichieltje verschijnt driemaal per schooljaar.