Participatie

Ouders op school
In onze visie is een goed contact tussen school en ouders cruciaal voor de kwaliteit van de school. Wij streven er dan ook naar ouders actief bij de school te betrekken. Door het jaar heen vragen wij u geregeld om mee te helpen bij speciale activiteiten. Natuurlijk kunt u met uw ideeën en opmerkingen ook altijd bij het team terecht.

 

Informatiemoment bij de start van het schooljaar
U kunt uitgebreider kennismaken met de leerkracht(en) van uw kind tijdens de algemene ouderavond in september. U krijgt die avond een indruk van het aanbod en de werkwijze in de (nieuwe) groep. Dit is elk jaar nieuwe informatie, want elk schooljaar is anders.
Daarnaast is er een gezamenlijke ontmoeting in de aula. Daar krijgt u algemene informatie over de werkwijze van de Brede school en stellen verschillende participerende instanties zich aan u voor.

 

Kijkmomenten
In verschillende weken stellen we alle ouders in de gelegenheid lessen bij te wonen in de groep van uw kind. U wordt hiervan op de hoogte gebracht via het Ruytertje.

 

Gesprekken
Drie keer per jaar wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met de leerkracht. Hiervoor wordt u uitgenodigd. Heeft u tussendoor behoefte aan een gesprek over uw kind, dan kunt u hiervoor uiteraard altijd een afspraak maken met de leerkracht.

 

Inloopavond
Op dinsdag 22 januari 2019 worden de ouders samen met hun kinderen 's avonds op school verwacht. Alle kinderen vertellen hun ouders dan over hun werk op school.

 

Vieringen
Een viering kan het begin van een activiteit betekenen of het einde van een projectweek. Kinderen presenteren aan elkaar en/of aan ouders hun dans, tekst, lied of werkstuk. We zorgen voor tijdige aankondiging in onze nieuwsbrief. 


Ouderbetrokkenheid
Kinderen leren makkelijker als ouders het programma van school ondersteunen. Bij de kleutergroepen proberen wij de ouderbetrokkenheid op belangrijke thema's te vergroten. Dit doen wij   o.a. in samenwerking met welzijnsorganisatie Bindkracht10 (voorheen Tandem).
De taalthema's waaraan we op school werken worden regelmatig aangevuld met een ouder-kind-programma.  

Dit programma kent de volgende onderdelen:                             

- Een informatief boekje met verschillende opdrachten, spelletjes en verhaaltjes om thuis samen met uw kind aan te werken.
- peuters op bezoek bij groep 1                                                                             
- Spelletjes-/knutselmomenten voor kinderen en ouders samen
-Thema-openingen voor kleuters en hun ouders (om 8.30u)

-Voor de groepen 3 en 4 is er een terugkommoment: Leesfeest. Deze vindt plaats op vrijdagmiddag na schooltijd en is een extra gelegenheid voor kinderen en ouders om vooral samen extra te oefenen met lezen en spelling.

 

Meepraten, meedenken, meebeslissen
Als ouder kunt u op allerlei manieren meepraten, meedenken en meebeslissen over het reilen en zeilen op school. Zo kunt u meehelpen bij een aantal activiteiten in de kleutergroepen en assisteren bij sommige onderwijsactiviteiten in de hogere groepen. Ook voor begeleiding van de kinderen bij het schoolzwemmen, bij schoolreisjes, excursies en andere uitstapjes wordt uw hulp zeer gewaardeerd. Speciale festiviteiten, zoals de kerstviering, worden voorbereid in werkgroepen, die bestaan uit teamleden en ouders.

 

Oudervereniging
De oudervereniging levert een heel belangrijke bijdrage aan het totale schoolgebeuren. De vereniging behartigt de belangen van alle ouders. Ook hebben de leden regelmatig contact met alle groepen om te horen hoe het gaat en of er nog hulp nodig of gewenst is. De leden werken zo actief mee aan diverse activiteiten en ontwikkelingen op school.   Zij vragen ook andere ouders om dat te doen. Vele handen maken licht werk en bovendien is het erg gezellig!
 Wilt u lid worden van de oudervereniging of heeft u tips of vragen? Mail dan naar voorzitter Marleen den Westerlaak: ouderverenigingmdr@gmail.com 

De oudervereniging is als volgt samengesteld:
Amal Moujahid (moeder van Amira)
Martine van Horen-Jozephs (moeder van Tim)
Duncan Horst (vader van Janne en Lora)
Miranda Drent (moeder van Isa)
Charita Kroon (moeder van Fiona)
Natascha Janssen (moeder van Fender)
Vanessa Kersten (moeder van Annabel)
Gert-Jan ten Thij (vader van Alexander)

Marjolein van den Akker en Mascha Bies wonen altijd ook de vergaderingen bij.

 

Ouderbijdrage:
De oudervereniging wil samen met andere ouders en de leerkrachten leuke dingen blijven organiseren voor alle kinderen van de school. Die activiteiten kosten geld en kan de school niet allemaal uit de schoolinkomsten betalen. Wij vragen daarom jaarlijks een vrijwillige bijdrage van 17,50 euro per kind. 
Bij voorkeur overmeken naar de oudervereniging. Indien u liever contant btaald dan kan dat: houd hiervoor het Ruytertje in de gaten voor de datum.

Mocht u gebruik maken van Stichting Leergeld dan wordt de ouderbijdrage als ook de kosten voor het schoolkamp of schoolreisje via hen vergoed. meer informatie over stichting Leergeld kunt u vragen bij juf Mascha.


Medezeggenschapsraad
In de medezeggenschapsraad (MR) hebben gekozen vertegenwoordigers van ouders plus leden   van het team zitting. In de raad wordt over belangrijke schoolzaken gesproken, zoals het schoolbeleid op het terrein van veiligheid, gezondheid en onderwijs.
Leden van de MR zijn:

Nina van Laarhoven (moeder van Sara)
Arjan Barink (vader van Cato en Melle)
Bas van Coolwijk (vader van Nina)

Femke Janssen (leerkracht van groep 3)
Sara van Maldegem (leerkracht van groep 1/2B)
Astrid Jacobs (leerkracht van groep 5)

 

Nieuwsbrief
In het Ruytertje, dat ongeveer wekelijks verschijnt, leest u altijd het laatste schoolnieuws. U kunt deze nieuwsbrief ook nalezen op: www.mderuyter.nl, onder het kopje informatie.

 

Brede School Krant Het Snuffelmichieltje
De kinderen van onze school maken in samenwerking met het kinderpersbureau een krant. Het kinderpersbureau (KPB) wordt begeleid door een docent van de Lindenberg en een medewerker van de Huiskamer. Het Snuffelmichieltje verschijnt driemaal per schooljaar.