Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR)

In  de medzeggenschapsraad (MR) hebben gekozen vertegenwoordigers van ouders plus leden van het team zitting. In de raad wordt over belangrijke schoolzaken gesproken, zoals het schoolbeleid op het terrein van veiligheid, gezondheid en onderwijs. De ouders die op dit moment lid van de MR zijn:  Arjan Barink, Ineke van Winsen  en Hiske Blom . Van het schoolteam zijn op dit moment lid van de MR: Astrid Jacobs, Sara van Maldegem en Femke Janssen. Mocht u de MR willen bereiken dan kan dit middels het volgende email-adres: mr@mderuyter.nl 

Notulen MR 30-05-2018

Notulen MR 27-03-2018

Notulen MR 03-10-2017

Notulen MR 28-03-2017

Notulen MR 20-02-2017

Notulen MR 29-11-2016

Notulen MR 05-10-2016

Notulen MR 13-06-2016

Notulen MR 20-04-2016

Notulen MR 08-03-2016

Notulen MR 20-01-2016  

 

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Conexus is het bevoegd gezag over 30 scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeenten Heumen en Nijmegen. Binnen die scholen is er inspraak geregeld via de wet WMS. De Medezeggenschaps Raden (=MR'en) hebben inspraak op zaken die betrekking hebben op de eigen school. De Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (=GMR) behartigt alle bovenschoolse belangen voor alle 30 scholen.

De GMR bestaat uit 10 leden, waaronder 5 personeelsleden van Conexus en 5 ouders. Daarnaast is er een ambtelijk secretaris.